Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum protervum
Taraxacum radinum
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum serotinum
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum vexatum
Taraxacum xanthiense
Taxus baccata Ίταμος
Teesdalia coronopifolia
Telekia speciosa
Taraxacum edessicum
Tanacetum parthenium
Taraxacum epirense
Tanacetum vulgare
Taraxacum fibratum
Tetragonolobus biflorus
Taraxacum fragosum
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός