Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Onobrychis pindicola
Onobrychis sphaciotica
Ononis diffusa
Ononis mitissima
Ononis ornithopodioides
Ononis pubescens
Ononis pusilla
Ononis reclinata
Ononis serrata
Oenothera biennis
Odontites linkii
Ononis variegata
Ononis verae
Oenothera erythrosepala
Oenanthe banatica
Onosma epiroticum
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Onosma spruneri