Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fagonia cretica
Festuca pseudosupina
Ferulago thyrsiflora
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Ferulago trachycarpa
Fibigia lunarioides
Fedia cornucopiae
Festuca sipylea
Festuca altissima
Festuca thracica
Festuca valesiaca
Fagopyrum esculentum
Festuca varia
Filago contracta
Festuca vizzavonae
Festucopsis sancta
Ficus carica Συκιά
Fibigia clypeata
Fibigia eriocarpa
Fritillaria elwesii