Στοιχεία Είδους

Όνομα Campanula andrewsii
Υποείδος andrewsii
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα ROCK CREVICES AND SLOPES
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Campanula andrewsii - andrewsii "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
GR2530003 AKROKORINTHOS Βιότοπος NATURA Νομός Κορινθίας
GR2510003 AKRONAFPLIA KAI PALAMIDI Βιότοπος NATURA Νομός Αργολίδας
A00040052 Ακροκόρινθος Βιότοπος CORINE Νομός Κορινθίας
AT1011006 Ακροκόρινθος Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Κορινθίας
A00040053 Ακροναυπλία και Παλαμίδι Βιότοπος CORINE Νομός Αργολίδας
AT1011093 Ακροναυπλία και Παλαμίδι Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Αργολίδας
AT1011106 Χερσόνησος Μεθάνων Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Αττικής