Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AKROKORINTHOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2530003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 589.79
Χερσαία Έκταση (ha) 589.79
Συνολική Περίμετρος (km) 11.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 566.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 135.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area of Akrokorinthos geologically belongs to the ancient areas of Peloponnisos similar to those of Mts. Parnon and Taygetos. The area consists of a hill with an altitude of 574m, mainly of hard calcareous substrate, forming steep slopes rich in chasmophytic vegetation. Near the top of this rocky formation a Venetian castle is present, and at the top the ruins of an ancient Greek temple exist.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area is of great archaeological interest since it is combined with the antiquities of Ancient Korinthos. It is an area of natural beauty and hosts a number of Greek endemic plant taxa with the most important being Stachys virgata which is a very rare taxon also mentioned for Argolida but not found recently. This taxon should be given special treatment since it may be about to face extinction. The hills with a natural vegetation of Euphorbia dendroides are also of special interest. The tortoise Testudo marginata is the non-bird vertebrate species of this site listed in the Annex II of the 92/43/E.E.C. Directive. Moreover, it is also protected by the Bern Convention and Greek legislation. Testudo marginata is virtually a Greek taxon although it has been introduced to some Mediterranean islands. Besides this species, some Other Important amphibian and reptile taxa are known to occur in the area (section 3.3). The lizard Podarcis peloponnesiaca is Greek endemic (motivation B). All these taxa are protected by the Bern Convention therefore receiving motivation C while all but two (Ophisaurus apodus and Typhlops vermicularis) are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 as well, and these are allocated motivation D. The same motivation, D, is given to the following taxa for additional reasons: the toad Bufo viridis is mentioned in the handbook of the CORINE-Biotopes Project, the legless lizard Ophiomorus punctatissimus shows the westernmost part of its generally rather restricted area of distribution in Peloponnisos. In conclusion, the presently available data indicate that an interesting herpetofauna lives in this site, characterized by both endemic and geographically restricted taxa. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention.The invertebrate species listed in sections 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Pieris krueperi is also included in the IUCN Red List.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The foothills are strongly influenced by human activities like arable farming and by the replacement of natural vegetation with cultivations such as olive groves. The upper parts and especially the castle, are visited by thousands of people per year. Tourism is the main threat to this site's fauna because of habitat alteration and animal collection.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alkanna methanaea
Campanula andrewsii andrewsii
Erysimum corinthium
Fritillaria graeca
Stachys swainsonii argolica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Ophiomorus punctatissimus (Οφιόμορος)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Σχόλια για τα είδη