Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ακροκόρινθος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040052
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 564.86
Χερσαία Έκταση (ha) 600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 574.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένας γυμνός βραχώδης λόφος, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένα μεσαιωνικό φρούριο.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή λόγω των λίγων αλλά σπάνιων ειδών χλωρίδας.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Δεν υπάρχουν σοβαρές απειλές.
Τρωτότητα Λόγω του ότι η περιοχή είναι απόκρημνη, η σπάνια χλωρίδα δεν κινδυνεύει.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anchusa spruneri (Αγχούσα του Σπρούνερ)
Brassica cretica nivea
Campanula andrewsii andrewsii
Galium melanantherum
Stachys swainsonii argolica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη