Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lathyrus angulatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus
Lathyrus grandiflorus
Lamium garganicum striatum
Lamium maculatum
Lactuca intricata
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lathyrus niger niger
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus
Launaea mucronata