Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Danthoniastrum compactum
Dactylis glomerata rigida
Deschampsia cespitosa cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dianthus aciphyllus
Dianthus androsaceus
Dianthus arpadianus
Dianthus bessarabicus
Dianthus biflorus
Dianthus brachyzonus
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dianthus carthusianorum
Dianthus cinnamomeus
Dianthus cruentus
Dianthus deltoides degenii
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus diffusus
Dianthus formanekii
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus haematocalyx pruinosus