Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Iris planifolia
Iris pseudacorus
Iris reichenbachii
Iris sintenisii sintenisii
Iris spuria ochroleuca
Iris suaveolens
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Isophya speciosa Ισοφύα η ενειδής
Isophya lemnotica Ισοφύα λημνοτική
Isophya leonorae Ισοφύα της Λεονόρας
Iphiclides podalirius Ιφικλίδης ο Ποδαλίριος
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς