Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Torilis arvensis purpurea
Torilis arvensis arvensis
Tordylium pestalozzae
Tordylium officinale
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Tordylium hirtocarpum
Tordylium apulum
Tordylium aegaeum
Tolpis virgata
Tolpis barbata
Tinca tinca Γληνί
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Thymus thracicus
Thymus teucrioides teucrioides
Thymus teucrioides alpinus
Thymus teucrioides candilicus