Στοιχεία Είδους

Όνομα Aporia crataegi
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Απορία του Κράταιγου
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Μείωση
Απειλές
Καλλιέργεια, Φυτοφάρμακα, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DEGRADATION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-2000 M. (30), (60), (81), (82), (83), (84)
Παγκόσμια Εξάπλωση