Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium divaricatum villosum
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Teucrium francisci-werneri
Teucrium halacsyanum
Teucrium kotschyanum
Teucrium massiliense
Teucrium microphyllum
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium montanum montanum
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium montbretii montbretii
Teucrium polium capitatum
Teucrium scordium scordioides
Teucrium scordium scordium
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum lucidum