Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arabis collina
Arabis cretica
Achillea coarctata
Arabis laxa
Arabis longistyla
Arabis muralis
Achillea abrotanoides
Arabis sagittata
Arabis subflava
Arabis sudetica
Arabis turrita
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Arceuthobium oxycedri
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Arctium lappa
Arctium minus
Arctium tomentosum
Arbutus unedo Κουμαριά
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anethum graveolens Άνηθος