Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea pumilio
Centaurea raphanina mixta
Centaurea raphanina raphanina
Centaurea rechingeri
Centaurea redempta
Centaurea rhenana tartarea
Centaurea rufidula
Centaurea rupestris finazzeri
Centaurea rutifolia rutifolia
Centaurea salonitana salonitana
Centaurea scabiosa
Centaurea sibthorpii
Centaurea solstitialis erythracantha
Centaurea solstitialis schouwii
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Centaurea sonchifolia
Centaurea spinosa cycladum
Centaurea spinosa spinosa
Centaurea spruneri guicciardii
Centaurea spruneri lineariloba