Στοιχεία Είδους

Όνομα Anacridium aegyptium
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Ανακρίδιο το Αιγύπτιο
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Μεταναστευτικό, Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων POPULATION MOUVEMENTS RATHER THAN MIGRATIONS
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα 30,40,80
Παγκόσμια Εξάπλωση