Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tulipa agenensis
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tuberaria guttata
Truxalis nasuta Τρουξαλίς η μεγαλόρινη
Tropidopola longicornis Τροπιδοπόλα η μακροκέρατη
Tropidopola graeca graeca Τροπιδοπόλα η γραική
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropaeolum majus
Trollius europaeus
Troglophilus spinulosus Τρωγόφιλος επακανθίζων
Troglophilus neglectus neglectus Τρωγόφιλος η αμελής
Troglophilus lagoi Τρωγόφιλος η λαγωΐς
Troglophilus cavicola Τρωγόφιλος υων κοιλωμάτων
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Triticum durum