Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lamium bifidum bifidum
Lamium amplexicaule amplexicaule
Lamium album
Lamarckia aurea
Lagurus ovatus
Lagoecia cuminoides
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Lactuca visianii
Lactuca virosa Λακτούκα η σιελώδης
Lactuca viminea ramosissima
Lactuca viminea viminea
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή
Lactuca sativa Μαρούλι
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Lactuca intricata
Lactuca alpestris
Lactuca acanthifolia
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …