Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
Daucus broteri
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza graeca
Daucus conchitae
Damasonium alisma
Daucus involucratus
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Delphinium fissum
Delphinium hellenicum
Delphinium hirschfeldianum
Dianthus diffusus