Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca altissima
Festuca sipylea
Ferula tingitana
Fagopyrum esculentum
Ferulago campestris
Festuca hercegovinica
Festuca heterophylla
Festuca hirtovaginata
Festuca horvatiana
Festuca jeanpertii
Festuca koritnicensis
Festuca olympica
Festuca oviniformis
Festuca peristerea
Festuca pirinica
Festuca polita
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Festuca pseudosupina
Filago eriosphaera