Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oenanthe silaifolia
Onobrychis armena
Onobrychis caput-galli
Onobrychis crista-galli
Onobrychis degenii
Onobrychis ebenoides
Onobrychis equidentata
Onobrychis gracilis
Onobrychis hypargyrea
Oenanthe banatica
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Onobrychis pindicola
Onobrychis sphaciotica
Ononis diffusa
Ononis mitissima
Ononis ornithopodioides
Ononis pubescens
Ononis pusilla
Ononis reclinata
Onosma euboicum