Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Fedia cornucopiae
Festuca altissima
Fagopyrum esculentum
Falco columbarius Νανογέρακο
Falcaria vulgaris
Festuca sipylea
Festuca hercegovinica
Festuca heterophylla
Festuca hirtovaginata
Festuca horvatiana
Festuca jeanpertii
Festuca koritnicensis
Festuca olympica
Festuca oviniformis
Festuca peristerea
Festuca pirinica
Festuca polita
Filago contracta