Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula columnaris
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Caltha palustris
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calycocorsus stipitatus
Callitriche lenisulca
Calystegia silvatica
Calystegia soldanella
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Calamintha grandiflora
Campanula amorgina
Campanula anchusiflora
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calamintha hirta
Campanula bononiensis
Campanula calaminthifolia
Campanula carpatha
Campanula hawkinsiana