Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Oenanthe silaifolia
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Oenanthe tenuifolia
Oenothera biennis
Odontites linkii
Oenothera erythrosepala
Oenanthe banatica
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Onobrychis armena
Onobrychis caput-galli
Onobrychis crista-galli
Onobrychis degenii
Onobrychis ebenoides
Onobrychis equidentata
Onobrychis gracilis
Onobrychis hypargyrea
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Oenanthe pimpinelloides
Ononis variegata