Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Helianthemum hymettium Ηλιάνθεμο του Υμηττού
Helianthemum cinereum Ηλιάνθεμο το σταχτόχρωμο
Helianthemum lavandulifolium Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum aegyptiacum Ηλιάνθεμο το αιγυπτιακό
Helianthemum apenninum Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Hedysarum coronarium Ηδύσαρο το στεφανοματικό
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Helichrysum microphyllum
Helichrysum italicum
Hedypnois cretica cretica
Helichrysum heldreichii