Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ferula tingitana
Fagopyrum esculentum
Festuca amethystina orientalis
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca arundinacea fenas
Festuca hercegovinica
Festuca heterophylla
Festuca hirtovaginata
Festuca horvatiana
Festuca jeanpertii
Festuca altissima
Ferula communis glauca
Festuca alpina briquetii
Ferulago trachycarpa
Ferula communis communis
Fagonia cretica
Festuca pratensis pratensis
Festuca pratensis apennina
Ferulago thyrsiflora
Festuca polita