Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scabiosa albocincta Σκαμπιόζα η λευκόστικτη
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Silene urvillei Σιληνή του Ουρβίλ
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene nutabunda Σιληνή
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum delicum Σέδο
Sorbus torminalis Πρακανιά
Syringa vulgaris Πασχαλιά