Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Inula verbascifolia heterolepis
Inula verbascifolia methanea
Inula verbascifolia parnassica
Inula verbascifolia verbascifolia
Ipomoea acuminata
Ipomoea purpurea
Ipomoea sagittata
Ipomoea stolonifera
Iris albicans
Iris attica
Iris germanica
Iris planifolia
Iris pseudacorus
Iris reichenbachii
Iris sintenisii sintenisii
Iris spuria ochroleuca
Iris suaveolens
Iris unguicularis cretensis
Iris unguicularis unguicularis
Isatis lusitanica