Στοιχεία Είδους

Όνομα Iris spuria
Υποείδος ochroleuca
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Iris ochroleuca
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Συλλογή, Τουρισμός, Αποξήρανση
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα WET PLACES NEAR THE SEA
Παγκόσμια Εξάπλωση E.MEDITERRANEAN/TURKEY

Τόποι εμφάνισης του είδους "Iris spuria - ochroleuca "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010001 Δέλτα του Έβρου Βιότοπος CORINE Νομός Εβρου
AB5080119 Έλος στο Ακρωτήριο Κολώνα Σάμου Άλλος Βιότοπος Νομός Σάμου
A00010081 Κόλπος Καλλονής Λέσβου Βιότοπος CORINE Νομός Λέσβου