Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κόλπος Καλλονής Λέσβου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010081
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11316.17
Χερσαία Έκταση (ha) 14500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 60.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 112.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Θαλάσσιος κόλπος με σχεδόν κλειστές, ρηχές ζώνες με υφάλμυρα νερά, μικρούς βάλτους γλυκού νερού, αλμυρόβαλτους, αλυκή, ελαιώνες και πευκοδάση. Σημαντικός ψαρότοπος. Ο κόλπος έχει ένα ενδημικό είδος ψαριού.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ορνιθολογικώς σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά υδρόβια πουλιά, για διάφορα είδη πουλιών που αναπαράγονται στον υγρότοπο και για μερικά είδη αρπακτικών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, πυρκαγιές, παράνομο ψάρεμα. Ρύπανση από αστικά και αγροχημικά υγρά απόβλητα, τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Iris spuria ochroleuca
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza cineracea (Σμυρνότσιχλονο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Otis tarda (Αγριόγαλος)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sitta krueperi (Τουρκοτσοπανάκος)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη