Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Draba heterocoma archipelagi
Draba heterocoma heterocoma
Draba cretica
Dorycnium rectum Δορύκνιο το όρθιο
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Dorycnium pentaphyllum herbaceum
Dorycnium hirsutum Δορύκνιο το χνουδωτό
Dorycnium graecum Δορύκνιο το γραικό
Doronicum orientale
Doronicum hungaricum
Doronicum columnae
Doronicum austriacum
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Dolichopoda vandeli Δολιχόποδη του Βάντελ
Dolichopoda unicolor Δολιχόποδη η μονόχρωμη
Dolichopoda thasosensis Δολιχόποδη της Θάσου
Dolichopoda steriotisi Δολιχόποδη του Στεριώτη
Dolichopoda remyi Δολιχόποδη του Ρεμύ
Dolichopoda petrochilosi Δολιχόποδη του Πετροχείλου
Dolichopoda patrizii Δολιχόποδη της Πατρίτσιας