Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lychnis viscaria atroburpurea
Lychnis flos-cuculi subintegra
Lychnis coronaria
Lycaena phlaeas Λύκαινα η Φλαιάς
Lycaeides idas Λουκαΐδης ο ίδας
Lycaeides argyrognomon Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων
Luzula sylvatica sylvatica
Luzula sudetica
Luzula spicata pindica
Luzula pilosa
Luzula nodulosa
Luzula multiflora multiflora
Luzula luzuloides luzuloides
Luzula luzuloides cuprina
Luzula luzulina
Luzula italica
Luzula forsteri
Luzula campestris
Luzula alpinopilosa obscura