Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypericum olympicum
Hypericum montbretii
Hypericum maculatum
Hypericum linarioides
Hypericum kelleri
Hypericum jovis Υπερικό του Δία
Hypericum hirsutum
Hypericum hircinum
Hypericum fragile
Hypericum empetrifolium oliganthum
Hypericum empetrifolium empetrifolium
Hypericum elongatum
Hypericum delphicum
Hypericum cuisinii
Hypericum cerastoides
Hypericum barbatum
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum athoum
Hypericum annulatum