Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Atriplex tatarica Ατρίπλεξ ο ταταρικός
Atriplex rosea Ατρίπλεξ ο ρόδινος
Atriplex recurva
Atriplex patula Ατρίπλεξ ο ευρύς
Atriplex oblongifolia Ατρίπλεξ ο προμηκόφυλλος
Atriplex littoralis Ατρίπλεξ ο παράκτιος
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atraphaxis billardieri
Atractylis gummifera
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Athyrium filix-femina
Athamanta macedonica
Athamanta densa
Athamanta arachnoidea
Athamanta albanica
Asyneuma limonifolium
Asyneuma giganteum
Asyneuma canescens