Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Platycleis parnassica Πλατυκλεΐς του Παρνασσού
Platycleis parnassica Πλατυκλεΐς του Παρνασσού
Platycleis panaetolicon Πλατυκλεΐς του Παναιτωλικού
Platycleis orina Πλατυκλεΐς η …
Platycleis nigrosignata Πλατυκλεΐς η Μελανόφιρμη
Platycleis menalon Πλατυκλεΐς η Μέναλος
Platycleis macedonica Πλατυκλεΐς η Μακεδονική
Platycleis intermedia intermedia Πλατυκλεΐς η ενδιάμεση
Platycleis intermedia microniseos Πλατυκλεΐς η Μικρονήσιος
Platycleis incerta Πλατυκλεΐς η …
Platycleis grisea grisea Πλατυκλεΐς η γριζωπή
Platycleis grisea cretica Πλατυκλεΐς η Κρητική
Platycleis gionica Πλατυκλεΐς της Γκιιώνας
Platycleis fusca Πλατυκλεΐς η μελανή
Platycleis escalerai Πλατυκλεΐς του Εσκαλέρ
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Platycleis ebneri acuminata Πλατυκλεΐς ο απεξεσμένος
Platycleis ebneri ebneri Πλατυκλεΐς του Έμπνερ
Platycleis dirphys Πλατυκλεΐς ο Δίρφυος