Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Platanthera chlorantha
Platanus orientalis Πλάτανος
Platichthys flesus luscus Φασσί
Platicleis parnon Πλατυκλεΐς ο Πάρνων
Platycleis affinis affinis Πλατυκλεΐς ο γείτων
Platycleis affinis fabriciana Πλατυκλεΐς ο Φαμπρικιακός
Platycleis chelmos chelmos Πλατυκλεΐς ο Χελμός
Platycleis chelmos deplanata Πλατυκλεΐς ο εμφυτευμένος
Platycleis chelmos unicolor Πλατυκλεΐς ο ομοιόχρους
Platycleis coracis Πλατυκλεΐς ο κόρακις
Platycleis dirphys Πλατυκλεΐς ο Δίρφυος
Platycleis ebneri acuminata Πλατυκλεΐς ο απεξεσμένος
Platycleis ebneri ebneri Πλατυκλεΐς του Έμπνερ
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Platycleis escalerai Πλατυκλεΐς του Εσκαλέρ
Platycleis fusca Πλατυκλεΐς η μελανή
Platycleis gionica Πλατυκλεΐς της Γκιιώνας
Platycleis grisea cretica Πλατυκλεΐς η Κρητική
Platycleis grisea grisea Πλατυκλεΐς η γριζωπή