Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio vulgaris
Serapias cordigera
Serapias lingua
Scilla autumnalis
Scilla bifolia
Serapias parviflora
Scilla hyacinthoides
Satureja pilosa
Scilla messeniaca
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Scirpus cernuus
Satureja sphaciotica
Scirpus holoschoenus
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Satureja spinosa
Seseli tortuosum
Sisymbrium altissimum