Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum speciosum speciosum
Vicia cracca stenophylla
Vicia pannonica striata
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vicia cracca tenuifolia
Veronica orsiniana teucrioides
Verbascum thapsus thapsus
Viola alba thessala
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Vicia monantha triflora
Viola eximia tringiana
Vicia villosa varia
Vicia villosa villosa