Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium spadiceum
Trifolium speciosum
Trifolium spumosum
Trifolium squarrosum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium strictum
Trifolium subterraneum
Trifolium suffocatum
Trifolium tenuifolium
Trifolium tomentosum
Trifolium trichopterum
Trifolium uniflorum
Trifolium velenovskyi
Trifolium vesiculosum
Trigonella balansae
Trigonella caerulea
Trigonella cariensis
Trigonella coerulescens
Trigonella corniculata