Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Echinops ritro ritro
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Erysimum senoneri senoneri
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Erophila verna spathulata
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Echinops spinosissimus spinosissimus
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Epilobium tetragonum tetragonum
Euphorbia esula tommasiniana
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Erophila verna verna
Erodium sibthorpianum vetteri