Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia glomerata macedonica
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Minuartia verna montana
Milium vernale montanum
Myosotis alpestris mrkvickana
Malcolmia flexuosa naxensis
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Melissa officinalis officinalis
Myosotis refracta paucipilosa
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Muscari pulchellum pulchellum
Mentha pulegium pulegioides
Matthiola longipetala pumilio
Myosotis ramosissima ramosissima
Myosotis refracta refracta
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα