Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Omocestus rufipes Ομόκηστος ο κοκκινόπους
Omocestus petraeus Ομόκηστος ο πετραίος
Omocestus minutus Ομόκηστος ο μικρός
Omocestus haemorrhoidalis Ομόκηστος ο αιμορροϊδικός
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Oenothera erythrosepala
Oenothera biennis
Oenanthe tenuifolia
Oenanthe silaifolia
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Oenanthe pimpinelloides
Oenanthe peucedanifolia
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe fistulosa
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Oenanthe banatica