Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eleocharis acicularis
Elatine alsinastrum
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Elanus caeruleus Έλανος
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Edraianthus tenuifolius
Edraianthus parnassicus
Edraianthus graminifolius
Economidichthys trichonis Νανογωβιός
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Echium vulgare