Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum eriophorum
Verbascum epixanthinum
Verbascum dieckianum
Verbascum densiflorum
Verbascum delphicum
Verbascum daenzeri
Verbascum cylleneum
Verbascum cylindrocarpum
Verbascum chaixii chaixii
Verbascum botuliforme
Verbascum boissieri
Verbascum blattaria
Verbascum banaticum
Verbascum baldaccii
Verbascum arcturus
Verbascum aphentulium
Verbascum adenanthum
Verbascum adeliae
Verbascum acaule
Veratrum nigrum