Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Arachnocephlus vestitus Αραχνοκέφαλος ο …
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Arabis turrita
Arabis sudetica
Arabis subflava
Arabis sagittata
Arabis pseudoturritis
Arabis muralis
Arabis longistyla
Arabis laxa
Arabis glabra
Arabis cretica
Arabis collina
Arabis bryoides
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabis alpina alpina
Arabis alpina caucasica
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Aquilegia vulgaris