Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coriaria myrtifolia
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Corallorhiza trifida
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Conyneforus articulatus
Convolvulus tricolor tricolor
Convolvulus siculus siculus
Convolvulus scammonia
Convolvulus sabatius
Convolvulus pentapetaloides
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Convolvulus mairei
Convolvulus lineatus
Convolvulus libanoticus Κονβόλβουλος του Λιβάνου
Convolvulus holosericeus
Convolvulus dorycnium Κονβόλβουλος το Δορύκνιο