Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypericum trichocaulon
Hypericum triquetrifolium
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypericum vesiculosum
Hypochoeris achyrophorus
Hypochoeris cretensis
Hypochoeris glabra
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris tenuiflora
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Hystrix cristata Ύστριξ