Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galanthus ikariae ikariae
Galanthus elwesii
Galactites tomentosa
Gagea villosa
Gagea reticulata
Gagea pusilla
Gagea pratensis
Gagea peduncularis
Gagea minima
Gagea lutea
Gagea granatellii
Gagea graeca
Gagea fistulosa
Gagea fibrosa
Gagea chrysantha
Gagea bohemica