Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex kitaibeliana capillata
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Carex liparocarpos liparocarpos
Carex macrolepis
Carex muricata muricata
Carex nigra
Carex otrubae
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Carex paniculata paniculata
Carex pendula
Carex punctata
Carex remota
Carex riparia
Carex rostrata
Carex sempervirens