Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scleranthus annuus delortii
Scleranthus annuus polycarpos
Scleranthus annuus verticillatus
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus perennis marginatus
Scleranthus perennis perennis
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Scorzonera austriaca austriaca
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scorzonera lanata