Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Torilis tenella
Torilis ucranica
Tozzia alpina carpathica
Trachelium asperuloides
Trachelium jacquinii jacquinii
Trachelium jacquinii tumelianum
Tragopogon balcanicus
Tragopogon brevirostris longifolius
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Tragopogon lassithicus
Tragopogon longirostris
Tragopogon porrifolius australis
Tragopogon porrifolius porrifolius
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Tragopogon pterodes
Tragopogon tommasinii
Tragus racemosus
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Tribulus terrestris